Planowanie pracy z pomocą systemu pomiarowego Analiza czasu pracy

Planowanie pracy z pomocą systemu pomiarowego


Dostarczane przez systemy pomiaru czasu pracy informacje pozwalają łatwiej rozplanować pracę organizacji w dłuższym okresie. Dzięki zebranym danym na temat rzeczywistego czasu trwania  czynności czy procesów można stosować realne budżety roboczogodzin, przygotowując harmonogram realizacji projektów.

Przyjęcie realistycznych założeń co do realizacji pojedynczego projektu umożliwia opracowanie harmonogramu w dłuższej perspektywie. W ten sposób przy pomocy narzędzia do kontroli czasu pracy możliwe jest zarządzanie całym cyklem realizacji zleceń z możliwością dostosowywania jego zakresu w zależności od rejestrowanych odchyleń związanych zarówno z czasem jak i na przykład kosztem prowadzonych projektów. Oprogramowanie do pomiaru czasu pracy ma wszechstronne zastosowanie umożliwiające kontrolę wszelkich celów, jakie organizacja stawia sobie do zrealizowania.

Trzeba pamiętać, że poprawność wyciąganych wniosków na bazie zebranych danych przez system pomiarowy jest uzależniona od jakości rejestrowanych w systemie danych oraz stałego nadzoru przełożonych nad tym procesem. Na bazie prowadzonych projektów można stwierdzić, że poprawianie błędnych danych wymaga energii właściwie tylko w początkowym okresie użytkowania oprogramowania. Z czasem radykalnie się obniża. Nawet jeśli w późniejszym okresie przypadki błędnych rejestracji będą się pojawiać, ilość zebranych danych jest już tak duża, że pojedyncze błędy nie są w stanie zaburzyć wyciągania przez menedżerów właściwych wniosków.


Nie przegap  Instalacja i wdrożenie systemu do pomiaru czasu pracy

Umów się na darmową prezentację Work Performance System