Czynności dodające wartość i niedodające wartości (VA, NVA, SVA) Pomiar Czasu Pracy

Czynności dodające wartość i niedodające wartości (VA, NVA, SVA)


Systemy pomiaru czasu pracy pozwalają na identyfikować czynności dodające (VA) i niedodające wartości (NVA).

VA, NVA, SVA – co to jest?

Wyobraźmy sobie Klienta, który jest zainteresowany otrzymaniem produktu o określonych cechach i za taki produkt gotowy jest zapłacić określoną cenę. Takie zjawisko oznacza wartość dodaną, ponieważ określone półprodukty zmieniają swoje właściwości (np. fizyczne) w celu spełnienia oczekiwania klienta. Innymi słowy czynności dodające wartość to wszystkie czynności, które są istotne i konieczne do wytworzenia wyrobu np.: wycięcie elementów z blachy, spawanie, zgrzewanie, szlifowanie, malowanie.

Czynności niedodające wartości to wszystkie inne czynności niż te, które są konieczne do wytworzenia produktu. Są to wszystkie czynności, które wg klienta nie są istotne dla powstania produktu, więc za te czynności klient nie jest gotowy zapłacić. Czynności takie są traktowane jako strata lub marnotrawstwo. Oczywiście z takich czynności jak prace porządkowe nie można zrezygnować, niemniej jednak firma powinna wiedzieć, jaki jest udział czasu pracy dla tego rodzaju czynności w ramach realizowanych zadań.

Naturalne jest, że w związku z realizacją konkretnego zlecenia firma, która je realizuje, jest zainteresowana, aby udział czynności dodających wartość w zleceniu był jak najwyższy. Z tego powodu pomiar czasu pracy czynności dodających wartość ma kluczowe znaczenie, ponieważ w ostatecznym rozrachunku pozwala na kontrolę marży na zleceniu.

Nie przegap  Instalacja i wdrożenie systemu do pomiaru czasu pracy

Work Performance System umożliwia kontrolę czynności Value Added (VA) i Non-Value Added (NVA). Dzięki pomiarowi czasu pracy można przygotowywać budżet zlecenia oparty o realne założenia i kontrolować go w trakcie realizacji.

Jednocześnie pomiar godzin, które nie przynoszą wartości jest informacją dla firmy, która powinna wiązać się z pracą na rzecz ich maksymalnego zmniejszenia.

Koszt aktywności, która jest poświęcana na czynności NVA obniża marżę na projekcie i w skrajnych przypadkach może być źródłem braku rentowności na projekcie.


Umów się na darmową prezentację Work Performance System