Opracowanie norm trwania czynności i procesów Pomiar Czasu Pracy

Opracowanie norm trwania czynności i procesów


Dzięki regularnym pomiarom czasu trwania czynności i procesów, będziesz mógł opracowywać normy. Stały dostęp do danych o czasie pracy, pozwala na bieżącą aktualizację norm i ocenę efektywności wprowadzanych zmian. Dzięki temu normy bazują na realnym pomiarze czasu pracy na dużej próbce pracowników oraz rzeczywistych danych dotyczących czasu poświęconego na czynności i stanowią rzeczywisty punkt odniesienia.

Dodatkowo dzięki możliwości pomiaru czasu pracy 24/7 możliwa jest ocena pod kątem oszczędności wprowadzanych usprawnień procesowych czy uruchomienia nowych urządzeń.

Realny czas trwania czynności umożliwia rzetelne przygotowanie budżetów roboczogodzin dla konkretnych projektów czy procesów.

Z jednej strony daje to możliwość zaplanowania budżetu roboczogodzin na opłacalnym poziomie a z drugiej strony pozwala na bieżąco kontrolować odchylenia od przyjętych założeń. Wszelkie korekty mogą być od razu weryfikowane z punktu widzenia tego, czy przynoszą oczekiwane rezultaty.


Umów się na darmową prezentację Work Performance System

Nie przegap  Planowanie pracy z pomocą systemu pomiarowego