Realizacja celów KPI Pomiar Czasu Pracy

Realizacja celów KPI


Dzięki systemom pomiaru czasu trwania czynności możliwe jest monitorowanie na bieżąco aktywności pracowników w celu poprawy efektywności, co w pierwszej kolejności pozwala skrócić czas realizacji zleceń. W konsekwencji zmniejsza się koszt roboczogodzin przypadający na konkretne zadanie, a co za tym idzie, wykonawca może zaoferować niższe stawki wykonania usługi niż konkurencja.

Możliwości systemów pomiaru czasu pracy umożliwia ciągłą kontrolę realizacji kluczowych wskaźników efektywności (KPI – Key Performance Indicators) dotyczących zleceń. Wygodne raportowanie oparte na przykład o Microsoft Power BI pozwala na bieżąco śledzić weryfikację założonych celów albo na bieżąco korygować odchylenia od nich.

Ze względu na to, że zbierane dane można agregować i przetwarzać w dowolny sposób, tworząc z nich na przykład konkretne wskaźniki, które bardzo ułatwiają zarządzanie przez cele, kształt raportów odzwierciedla indywidualne potrzeby klienta. Jednocześnie praca na danych, które rzeczywiście odzwierciedlają czas poświęcony na czynność, proces czy projekt, korzystnie wpływa na wyznaczanie pracownikom celów realnych do osiągnięcia.

Powiązanie weryfikacji wskaźników KPI z kosztami założonych operacji umożliwia precyzyjne projektowanie kosztów podejmowanych działań i ich kontrolę w trakcie realizacji. Z tego powodu narzędzia informatyczne do pomiaru czasu trwania procesów, czynności i projektów są potrzebne nie tylko menadżerom zaangażowanym w produkcję, ale także tym, którzy odpowiadają za obszar finansowy, dając im bieżącą informację na temat kosztu prowadzonych działań oraz pionowi HR, który odpowiada m.in. za zabezpieczenie niezbędnej ilości pracowników do realizacji zaplanowanych zadań.

Nie przegap  Opracowanie norm trwania czynności i procesów

Połączenie wielu aspektów informacji zebranych dzięki narzędziom do pomiaru czasu pracy pozwala na poziomie Zarządu opracowywać i kontrolować budżety oraz plany produkcyjne w oparciu o realnie posiadane zasoby, które dodatkowo podlegają bieżącej weryfikacji.

Jednocześnie spójny system raportowania pozwala kluczowym menadżerom kontrolować różne aspekty prowadzonej działalności na bazie jednolicie przygotowanej i aktualizowanej na bieżąco informacji zarządczej.


Umów się na darmową prezentację Work Performance System